Zasady korzystania z oprogramowania na stronach internetowych – ISTOTNE, ZACHĘCAMY DO SPRAWDZENIA

Dziękujemy serdecznie za odwiedzenie naszej witryny internetowej („Strona”), gdzie natrafiłeś/aś na link do naszych Zasad użytkowania („Strona”). Własność strony należy do TheSoftware (dalej określanej jako „TheSoftware”, „my” i „nas”). Korzystając z witryny TheSoftware („Zasady użytkowania”), wyrażasz zgodę na pełne przestrzeganie tych wytycznych, gdy: (a) przeglądasz naszą witrynę; (b) zapisujesz się na nasz biuletyn, subskrybujesz nasze wiadomości e-mail lub żądasz informacji za pośrednictwem witryny („Usługi subskrypcyjne”); (c) uczestniczysz w naszych promocjach, konkursach i/lub loteriach organizowanych okresowo przez TheSoftware („Konkursy”); (d) dołączasz lub starasz się dołączyć do naszego programu partnerskiego lub innych grup członkowskich prezentowanych na stronie („Usługi członkowskie”); i/lub (e) nabywasz produkt lub usługę za pośrednictwem witryny („Usługi sprzedażowe”, wraz z Usługami subskrypcyjnymi i Usługami członkowskimi, zwane „Usługami”). Polityka prywatności TheSoftware („Polityka prywatności”), Oficjalne regulaminy konkursów, Umowa zakupu TheSoftware („Umowa zakupu”), Umowa członkowska TheSoftware („Umowa członkowska”), jak również wszelkie inne regulaminy, polityki, cenniki i dodatkowe warunki oraz dokumenty publikowane od czasu do czasu, stanowią integralną część niniejszej Umowy („Umowa”). Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z całością Umowy. Jeśli nie zgadzasz się w pełni z Umową, nie masz prawa korzystać z Usług ani Strony w żaden sposób.

Firma TheSoftware zdecydowanie oświadcza, że nie świadczy swoich usług ani nie udostępnia strony internetowej osobom objętym ustawą o ochronie danych osobowych dzieci w internecie z 1998 roku oraz jej nowelizacjami („COPPA”). TheSoftware zastrzega sobie prawo do odmowy dostępu do swoich usług i strony internetowej każdemu, wyłącznie na podstawie własnej decyzji.

Modyfikacje i dostosowania w umowie

Przyjmując warunki określone w Regulaminie korzystania z Serwisu, wyrażasz zgodę na przestrzeganie wytycznych ustalonych przez TheSoftware. Regulamin ten stanowi jedyny dokument regulujący Twoje korzystanie z Serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze ustalenia czy porozumienia. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności indywidualnego powiadamiania użytkowników. Najnowsza wersja Regulaminu zawsze będzie dostępna na naszej Stronie, a Twoim obowiązkiem jest regularne zapoznawanie się z jego treścią przed skorzystaniem z Serwisu. Poprzez kontynuowanie korzystania z naszej Strony i/lub Usług, automatycznie akceptujesz obowiązujące w danym momencie zasady i warunki. Dlatego istotne jest, abyś regularnie odwiedzał naszą stronę w celu sprawdzenia ewentualnych aktualizacji lub zmian.

WYMAGANIA

Nasza witryna internetowa oraz proponowane usługi są dedykowane wyłącznie dla osób posiadających pełną zdolność do zawierania umów zgodnie z obowiązującym prawem. Nie są one przeznaczone dla nieletnich (poniżej 18 lat). Jeśli nie osiągnąłeś 18 roku życia, nie masz prawa korzystać ani uzyskiwać dostępu do naszej witryny i usług.

Zalety oferowanych usług przez Iskrę Nexus

Usługi subskrypcji Iskra Nexus

Rejestracja na naszej platformie i otrzymanie akceptacji od TheSoftware daje możliwość korzystania z płatnych lub bezpłatnych usług subskrypcyjnych. Oferujemy ekskluzywne treści mailowe, artykuły oraz różnorodne materiały („Treści subskrypcyjne”), dostarczane przez TheSoftware i wyselekcjonowanych partnerów („Podmioty trzecie”), skupiające się na dziedzinie marketingu internetowego. W celu zrezygnowania z subskrypcji, prosimy o przesłanie e-maila na adres [email protected]. Należy pamiętać, że Treści subskrypcyjne, w tym opinie i analizy od TheSoftware i Podmiotów trzecich, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny stanowić jedynej podstawy decyzji. Zalecamy zachowanie rozwagi i podejścia krytycznego podczas korzystania z naszych treści i usług. TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za treści Treści subskrypcyjne oraz nie gwarantuje ich dokładności, kompletności ani przydatności.

Członkostwo w Iskra Nexus

Przystępując do programów partnerskich oferowanych przez Iskra Nexus, na podstawie Umowy i Akceptacji członkostwa, które następują po zarejestrowaniu się na naszej stronie i otrzymaniu akceptacji od Iskra Nexus, masz możliwość korzystania z naszych usług zarówno płatnych, jak i bezpłatnych. Dokumentacja dotycząca członkostwa jest dostępna online w sekcji dedykowanej programom. Dzięki członkostwu w Iskra Nexus zyskujesz dostęp do ekskluzywnych treści, artykułów oraz materiałów edukacyjnych („Treści członkowskie” oraz „Treści”), przygotowanych przez nas i wybrane Podmioty trzecie, które wspierają Twoje działania w zakresie marketingu internetowego. Treści członkowskie to zbiór wartościowych komentarzy, recenzji i porad od Iskra Nexus oraz naszych partnerów, stanowiących wsparcie w Twoich projektach.

Usługi dostawcy Iskra Nexus

Dzięki precyzyjnie wypełnionym formularzom zamówień, masz możliwość zakupu lub wypróbowania wybranych produktów i usług dostępnych na naszej witrynie internetowej. Nasza oferta obejmuje produkty i usługi, których opisy pochodzą bezpośrednio od producentów lub zewnętrznych dystrybutorów. Należy jednak mieć na uwadze, że opisy te mogą nie zawsze być w pełni dokładne lub kompleksowe. Wyrażasz zgodę i rozumiesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne trudności związane z zakupem produktów i usług z naszej strony, ani za jakiekolwiek spory wynikające z relacji między sprzedawcą, dystrybutorem a Tobą jako konsumentem. Dodatkowo, akceptujesz, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności ani wobec Ciebie, ani wobec żadnych stron trzecich, za jakiekolwiek roszczenia dotyczące oferowanych na stronie produktów i usług.

Wszystko o Iskra Nexus

Podczas procesu rejestracji na naszej platformie, będziemy prosić o podanie niezbędnych informacji, takich jak: (a) Twoje imię i nazwisko; (b) nazwa Twojej firmy; (c) adres e-mail; (d) adres do korespondencji (oraz ewentualny adres rozliczeniowy); (e) numer telefonu stacjonarnego; (f) numer telefonu komórkowego; (g) numer faksu; (h) dane karty kredytowej; oraz/i (i) inne informacje wymagane w formularzu rejestracyjnym („Dane niezbędne do rejestracji usługi”).

Chyba że wyraźnie zaznaczymy inaczej, wszelkie przyszłe oferty dostępne na naszej stronie, które poszerzają lub ulepszają obecne funkcjonalności, będą objęte obowiązującą Umową. Zrozumienie i akceptacja faktu, że program nie będzie miał obowiązku ani nie będzie ponosił odpowiedzialności za Twoją niezdolność do skorzystania z usług lub spełnienia warunków kwalifikacyjnych, jest kluczowe. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że program nie będzie ponosił odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany, zawieszenia lub zakończenie dostarczania usług lub produktów.

Zdobądź nagrody z Iskra Nexus.

Czasami TheSoftware organizuje konkursy z atrakcyjnymi nagrodami promocyjnymi. Przyłączając się i wypełniając formularz rejestracyjny zgodnie z prawdą oraz akceptując regulamin każdego konkursu, masz szansę na zdobycie wyjątkowych nagród. Aby wziąć udział w rywalizacji na naszej stronie, konieczne jest precyzyjne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zobowiązujesz się do dostarczenia rzetelnych, aktualnych i pełnych informacji podczas rejestracji.

Otrzymaj licencję na Iskra Nexus.

Korzystając z naszej witryny internetowej, otrzymujesz wyjątkową, niezbywalną, możliwą do odwołania i ograniczoną licencję na dostęp do witryny oraz jej zawartości i powiązanych zasobów zgodnie z warunkami Umowy. Iskra Nexus zastrzega sobie prawo do zakończenia tej licencji w dowolnym momencie i z jakiegokolwiek powodu. Witryna i jej treści są dostępne dla Ciebie na jednym urządzeniu wyłącznie do użytku prywatnego i niekomercyjnego. Zakazane jest kopiowanie jakiejkolwiek części witryny, treści, konkursów i/usług w jakiejkolwiek formie lub ich dodawanie do jakiegokolwiek systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego bądź mechanicznego. Nie posiadasz prawa do używania, kopiowania, emulowania, klonowania, wynajmowania, dzierżawienia, sprzedaży, modyfikowania, dekompilowania, rozkładania na części, odwracania procesu inżynierii lub przenoszenia witryny internetowej, jej treści, konkursów i/lub usług lub jakiejkolwiek ich części.

Prawa autorskie

Odkryj korzyści z Iskra Nexus.

ZABRONIONE JEST STOSOWANIE HYPERTŁĄCZ, WSPÓŁBRANDOWANIA, „FRAMINGU” ORAZ JAKICHKOLWIEK ODNIESIEŃ DO STRONY

Jeśli nie masz wyraźnej zgody od TheSoftware, nie wolno tworzyć linków do Iskra Nexus lub jej elementów (w tym, ale nie wyłącznie, logotypów, znaków handlowych, nazw handlowych lub materiałów objętych prawem autorskim) na innej stronie internetowej lub platformie online z żadnego powodu. Dodatkowo, zabrania się „osadzania” Iskra Nexus lub podawania Uniform Resource Locator („URL”) Iskra Nexus w jakichkolwiek mediach, zarówno komercyjnych, jak i niekomercyjnych, bez wcześniejszej, wyraźnej zgody pisemnej od TheSoftware. Zobowiązujesz się również do współpracy z Iskra Nexus w celu usunięcia lub zaprzestania, w odpowiednim zakresie, wszelkich takich treści lub działań. Przyjmujesz do wiadomości, że poniesiesz odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z tego.

Optymalizacja, Usuwanie i Modyfikacja

Zastrzegamy sobie prawo do edycji lub usunięcia wszystkich materiałów, danych lub treści umieszczonych na stronie internetowej.

Zobowiązanie do odpowiedzialności

Wszelkie zawartości, usługi, konkursy i produkty dostępne dzięki współpracy z naszymi partnerami zewnętrznymi na stronie internetowej Iskra Nexus są prezentowane w formie „as is” i „as available”. Odrzucamy wszelkie gwarancje, zarówno wyraźne, jak i domniemane, do najszerszego zakresu dopuszczalnego przez prawo (obejmujące m.in. gwarancje jakości handlowej, nie naruszania praw własności intelektualnej oraz przydatności do konkretnego celu). Szczególnie zaznaczamy, że nie możemy zagwarantować, że: (A) nasza strona internetowa, usługi, konkursy, treści, produkty od partnerów zewnętrznych oraz inne produkty i usługi dostępne poprzez naszą stronę w pełni spełnią Twoje oczekiwania;

Zasady odpowiedzialności za szkody wynikające z pobrania

Użytkownicy korzystają z treści strony na własne ryzyko. Nie ma gwarancji, że pobrane treści będą pozbawione złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy czy trojany.

Zmniejsz ryzyko odpowiedzialności.

ZGODA NA WARUNKI UŻYTKOWANIA OZNACZA AKCEPTACJĘ, ŻE Twórca Oprogramowania NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KONSEKWENCYJNE, WŁĄCZAJĄC UTRATĘ ZYSKÓW, RENOMY, DOSTĘPNOŚCI, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE, WYNIKAJĄCE Z: (A) KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, USŁUG, KONKURSÓW, TREŚCI, PRODUKTÓW DOSTĘPNYCH OD DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ INNYCH PRODUKTÓW I USŁUG DOSTĘPNYCH PRZEZ STRONĘ; (B) KOSZTÓW ZAKUPU ZAMIENNYCH TOWARÓW I USŁUG, WYNIKAJĄCYCH Z ZAKUPU LUB UZYSKANIA JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJI LUB USŁUG, ORAZ (C) NIEKORZYSTANIA Z OFERT, USŁUG LUB PRODUKTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, A TAKŻE ODRZUCENIA ICH OFERT, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Ochrona przed roszczeniami

Zobowiązujesz się pokryć wszystkie opłaty i zapewnić ochronę TheSoftware, ich spółkom macierzystym, oddziałom, partnerom oraz ich odpowiednim członkom, urzędnikom, dyrektorom, pracownikom, przedstawicielom, wspólnikom i/lub innym współpracownikom przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (włącznie z opłatami adwokackimi), stratami, sporami, kosztami, żądaniami lub wyrokami zgłoszonymi przez strony trzecie, wynikającymi lub związanymi z: (a) Twoim korzystaniem ze Strony, Usług, Treści i/lub udziałem w jakimkolwiek Konkursie; (b) Twoim naruszeniem Warunków Użytkowania; oraz (c) naruszeniem praw innych osób lub podmiotów przez Ciebie. Celem tego postanowienia jest zapewnienie ochrony dla TheSoftware, ich spółek macierzystych, oddziałów i/lub partnerów oraz ich odpowiednich urzędników, dyrektorów, członków, pracowników, przedstawicieli, akcjonariuszy, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z wymienionych osób i podmiotów ma prawo dochodzić i egzekwować te zobowiązania bezpośrednio przeciwko Tobie na swoją korzyść.

Odkryj korzyści z Iskra Nexus.

Nasza witryna może zawierać odnośniki do innych stron internetowych i przekierowywać Cię do różnorodnych zasobów online, w tym, lecz nie tylko, do stron administrowanych przez niezależnych dostawców. Iskra Nexus nie ma kontroli nad tymi zewnętrznymi witrynami i zasobami, dlatego akceptujesz i zgadzasz się, że Iskra Nexus nie ponosi odpowiedzialności za ich dostępność. Ponadto, Iskra Nexus nie popiera ani nie ponosi odpowiedzialności za warunki korzystania, politykę prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały dostępne na wspomnianych stronach trzecich, ani za jakiekolwiek szkody czy straty wynikające z ich użytkowania.

Zasady bezpieczeństwa danych osobowych oraz wskazówki dla użytkowników Iskra Nexus.

Korzystanie z Iskra Nexus oraz wszelkie opinie, opinie, informacje rejestracyjne i/lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem Iskra Nexus lub w kontekście jego użytkowania, podlegają naszemu Regulaminowi prywatności. Posiadamy uprawnienia do wykorzystywania wszystkich danych dotyczących Twojego korzystania z Iskra Nexus oraz wszelkich innych danych osobowych dostarczonych przez Ciebie, zgodnie z zasadami określonymi w naszym Regulaminie prywatności. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego Regulaminu prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba uszkodzenia, zniszczenia, ingerencji, dewastacji lub zakłócenia funkcjonowania strony internetowej przez osobę, niezależnie od tego, czy jest klientem Iskra Nexus, jest uznawana za naruszenie prawa karnego i cywilnego. Iskra Nexus zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych działań prawnych przeciwko osobom lub podmiotom, które naruszają obowiązujące przepisy, wykorzystując w tym celu pełen zakres środków dopuszczalnych przez prawo.

Wybierz odpowiednie prawo/miejsce.

Wszelkie niejasności wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem estońskim, bez uwzględniania konfliktów prawnych. Wydane postanowienie będzie ostateczne i wiążące dla obu stron, a jego egzekucja możliwa będzie w dowolnym sądzie właściwej jurysdykcji. Postanowienia tego artykułu nie wykluczają możliwości żądania przez którąkolwiek ze stron środków tymczasowych w celu ochrony jej praw przed ostatecznym rozstrzygnięciem arbitrażowym. Zgodnie z obowiązującym prawem, wyrażasz zgodę na zrzeczenie się prawa do wszczęcia, dołączenia się lub uczestnictwa w jakimkolwiek pozasądowym postępowaniu zbiorowym przeciwko TheSoftware, ich pełnomocnikom prawnym, spółkom powiązanym, zależnym, spółkom nadrzędnym, agencjom oraz ich członkom, urzędnikom, dyrektorom, pracownikom lub agentom w związku z jakimikolwiek roszczeniami, sporami czy kontrowersjami, które mogą Cię dotyczyć. Zobowiązujesz się również do niepodjęcia działań sądowych mających na celu zablokowanie takiego postępowania zbiorowego lub wyłączenie Twojego udziału w nim.